Tutvustus

Kamari alevik ja seda ümbritsev Väike-Kamari küla asuvad Jõgevamaal Põltsamaa vallas Kamaris. Koht oli varem tuntud endise “Sakala” Tõulinnukasvatuse keskusena.
Kamaris elab praegu ca 300 elanikku. Külas tegutseb  algkool, lasteaed, kauplus, põllumajandusühistu, puiduettevõte ning mitmed talunikud. Külaelu eesvedajaks on Kamari Haridusselts. 1920-1940 aastani tegutses Kamari Rahva-Haridusselts. Eesmärgiks oli tõsta külarahva hariduse taset raamatute laenutamise kaudu. Hiljem asutati laulukoor, mis võttis osa kõigist üldlaulupidudest. 1936.a. õnnistati Kamari kooli õuel Kamari Rahva-Haridusseltsi lipp. See on seltsi auliikme Hilda Reidla poolt alles hoitud ning praegusele seltsile üle antud. H. Reidla lahkus jäädavalt 93-aastasene 12.09.2005.a.
MTÜ Kamari Haridusselts (MTÜ KHS) loodi 7.nov. 1999.a. Asutajaliikmeid oli 19. Praegu kuulub seltsi 65 inimest. Seltsi eesmärgiks on  Kamari piirkonna  elanike  kultuurilise teenendamise  soodustamine ning tingimuste loomine  huvitegevuseks, huvialaringide töö korraldamine, rahvakultuuri traditsioonide säilitamine ja elustamine, kultuuriürituste korraldamine, aktiivse ja ettevõtliku  mõttelaadi propageerimine elanike hulgas.
Seltsi eestvedamisel korraldatakse Kamari külapäevi.

Kamaris on traditsioonilisteks üritusteks advendi tähistamine, jõulupidu, kolmekuningapäeva kohvipidu, perespordipäev Otepääl, vastlapäeva tähistamine, suusapäev, kevade alguse pannkoogikohvik, emadepäeva jalgrattamatk, lastelaager, jaanituli kiigeplatsil, perepuhkus Vaiblas ja seltsi aruande – valimiskoosolek.
Kamari on küla kus meil on hea elada! Seda on võimaldanud hea koostöö Põltsamaa Vallavalitsuse ja Volikoguga.


Vaata suurt kaarti
Dome lava

Kasutatud Dome lava ostmine