Kamari Haridusseltsi 15 aastapäeva arengukonverents

Projekti toetab kohaliku omaalgatuse programm 1777 euroga. Projekti raames koostatakse voldik seltsi 15 aasta tegevustest. Tellitakse seltsile lipp. Viiakse läbi arenguteemaline koolitus, mille käigus valmib ka uus arengukava.
7 novembril toimub arengukonverents ” Eesti küla globaalses maailmas”
logo